معرفی مدرک بین الملی CHFI

در دنیای سایبری امروز وقوع جرایم سایبری رو به افزایش است. تکنیک های بررسی شبکه امروزه توسط نیروهای پلیس و دولتها استفاده میشود

آشنایی با مدرک بین المللی CISSP

 دوره Cissp  (Certified Information Systems Security Professional)   یک دوره پیشرفته امنیت اطلاعات است که توسط شرکت 2(ISC) ارائه میگردد.

آشنایی با مدرک بین الملی CEH

این دوره یکی از دوره های مهم و پایه ای برای امنیت کارانی است که میخواهند در زمینه هک اخلاقی (ethical hacking ) فعالیت حرفه ای داشته باشند .

آشنایی با مدرک بین الملی CompTIA Security Plus

دوره security+ که توسط شرکت Comptia ارائه میگردد یکی از شناخته شده ترین دوره های سطح پایه  برای متخصصان امنیت اطلاعات میباشد. این دوره به عنوان سنگ بنای مهمی برای دانش امنیت اطلاعات و امنیت شبکه به حساب می آید.  

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول به بررسي spoofing، در بخش دوم به بررسي MITM، در بخش سوم به بررسی TCP/IP Hijacking، در بخش چهارم به بررسی Null Session، در بخش پنجم به بررسی Replay Attack، در بخش ششم به حملات DDoS پرداختیم و در اين قسمت به بررسي DNS Poisoning مي پردازيم.

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول به بررسي spoofing، در بخش دوم به بررسي MITM، در بخش سوم به بررسی TCP/IP Hijacking، در بخش چهارم به بررسی Null Session، در بخش پنجم به بررسی Replay Attack پرداختیم و در اين قسمت به بررسي Dos مي پردازيم.

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول به بررسي spoofing پرداختيم، در بخش دوم به بررسي MITM ، در بخش سوم به بررسی TCP/IP Hijacking و در بخش چهارم Null Session پرداختیم و در اين قسمت به بررسي Replay Attack مي پردازيم.

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول به بررسي spoofing پرداختيم، در بخش دوم به بررسي MITM ، در بخش سوم به بررسی TCP/IP Hijacking پرداختیم و در اين قسمت به بررسي Null Session مي پردازيم.

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول به بررسی spoofing، در بخش دوم به بررسی MITM پرداختیم و در این قسمت به بررسی TCP/IP Hijacking می پردازیم.

آشنایی با حملات متداول در شبکه

در اين قسمت مجموعه اي از حملات معروف در شبکه مورد بررسي قرار مي گيرد. در به بررسی spoofing پرداختیم و در این قسمت به بررسی MITM می پردازیم.

محبوب ترین آموزش ها