آشنایی با فایروال

فایروال های تجهیزاتی در حوزه امنیت هستند که با پیشرفت حمله ها متد ها و تکنولوژی های آنها دگرگون شد.

کریو کنترل (kerio control) یک راه حل امنیتی بسیار قدرت مند و کارآمد برای شبکه های محل و شرکت ها می باشد از طرف دیگر کار با کریو بسیار آسان و لذت بخش می باشد.

محبوب ترین آموزش ها