آشنایی با پروتکل 802.1x

 802.1x برای پیاده سازی احراز هویت (Authentication) بین device ها بر روی LAN های فیزیکی در شبکه می باشد. بر اساس NAC کار می کند و از Radius و EAP استفاده می کند .

سیستم مدیریت دسترسی به شبکه

یکی از سیستم های مدیریت هویت دسترسی به شبکه سیستم NAC می باشد.

محبوب ترین آموزش ها