سرورهای HP در بدترین حالت دارای 8 جای هارد می باشند یا 8 bay حال اگر نیاز به افزایش هارد ها به 16 عدد ویا 32 عدد باشد باید RAID کنترلر شما این هارد ها را مدیریت کند. برای همین منظور یک کارت واسط به نام Expander Card وارد میشود که وظیفه آن به عنوان یک واسط بین Raid Controller و هارد ها می باشد.
دلیل استفاده از Expander Card را میتوان اینگونه بیان کرد که روی Raid Controller ها معمولا 2 عدد جای کابل SAS می باشد که به صورت پیش فرض مستقیم به کنترلر متصل شده است, در نتیجه برای اضافه کردن هارد های جدید (Bay HDD) نیاز به کابل های SAS بیشتری می باشد که دیگر روی Raid Controller پر شده است.

Expander Card

با اضافه کردن Expander Card به سرور تمام کابل SASهای BAYهای هارد ها به Expander Card متصل شده و سپس از آن خروجی به Raid Controller متصل میگردد.

برای درک هر چه بیشتر شما دوستان فیلم زیر قرار داده شده است.

 

محبوب ترین آموزش ها