کاربردهای فن آوری ADSL

 
کاربردهای فن آوری ADSL
1)     دسترسی به اینترنت با سرعت بالا و به صورت دائمی
2)     استفاده از سرویس تلویزیون اینترنتی (IPTV) و نمایش درخواستی (Video on Demand)
3)     استفاده از سرویس آموزش از راه دور (E-Learning)
4)     استفاده از سرویس کنفرانس از راه دور (Tele Conferencing)
5)     استفاده از سرویس بانکداری الکترونیک (E-Banking)
6)     استفاده از سرویس بازی های تحت شبکه (Game net)
7)     استفاده از سرویس تلفن اینترنتی (VOIP)
8)     استفاده از سرویس شبکه های مجازی (V8N)
 
 
عملکرد :
سیستم تلفن استاندارد مبتنی بر یک زوج سیم مسی است که مخابرات آن را در خانه نصب می کند. سیم های مسی دارای محدوده فرکانسی (پهنای باند) از صفر تا حدود 2 مگا هرتز هستند این در حالی است که در سیستم های تلفن شهری فقط از 4  کیلو هرتز این محدوده برای عبور صدا استفاده می شود و بقیه ی باند فرکانسی بدون استفاده است. این موضوع ایده ی اولّیه ی ساخت و استفاده از DSL شد. در فن آوری DSL دیتا از طریق DSLAM و صدای آنالوگ از طریق مرکز تلفن بر روی زوج سیم مشترک قرار می گیرند و در محل مشتری به وسیله ی یک فیلتر جداکننده (Splitter) از هم جدا می شوند.
 
در فن آوری ADSL دو روش مدولاسیون وجود دارد: 

روش CAP

(Carrier Less Amplitude Phase) که قدیمی تر است و امروزه از آن استفاده نمی شود. و روش  (DMT) (Discrete Multi Tone) که اساس کار مودم های DSL امروزی است.
CAP- یکی از گونه های غیر استاندار QAM است. در این روش پهنای باند به سه قسمت تقسیم می شود که از صفر تا 4  کیلوهرتز برای انتقال صدا ، از 25 تا 180  کیلو هرتز برای ارسال دیتا در نظر گرفته می شود، و از 240 تا 1500 کیلو هرتز برای دریافت در کانال ارسال از کودینگ trellis و در کانال دریافت از کدینگ trellis و Reed-Solomon  به طور هم زمان استفاده می شود. این کدینگ ها برای تصحیح خطا بکار می روند. شماربیت ها برای هر سمبل از 3  تا 8 بیت متغیّر است که در لحظات شروع ارتباط تعیین می شود، به این صورت که با ارسال سیگنال های اندازه گیری، مشخصات و شرایط مسیر مشخص شده و بر اساس این شرایط نرخ کانال های ارسال و دریافت تعیین می شود.

روش DNT

در روش DNT ، از طیف فرکانسی 1.1 MHZ استفاده می شود و آن را به 256 کانال 4312.5 هرتزی تقسیم  می کنند کانال صفر برای صدا ، کانال 1 تا 5 به عنوان مرز و 2 کانال برای کنترل در نظر گرفته می شود و مابقی کانال ها برای ارسال و دریافت اطلاعات.در این روش برای هر کانال از مدولاسیون QAM استفاده می شود که هر کانال ظرفیت انتقال 60 Kbps را دارد. اگر شمار کانال های دریافت را224 تا در نظر بگیریم در تئوری به عدد 13.44 می رسیم ولی در عمل این رقم استاندارد TTUG 992.1 به بیش از 8 Mbps نمی رسد.
 

موارد مرتبط

JBOD جی باد چیست؟

معماری JBOD (جی باد) کاملا با اختصار آن - JBOD - j

dsl چیست؟ (َتجهیزات ADSL) - قس

تجهیزات ADSL : 1) مودم ADSL یا ATU-Rمودم هایADSL

dsl چیست؟ (َadsl-xdsl) - قسمت

DSL  یا XDSL خانواده ای از فناوری است که انتقال دی