Acropolis شرکت Nutanix

شرکت Nutanix چندی پیش محصول مجازی ساز خود به نام Acropolis را رسما معرفی کرد.
Acropolis  در واقع یک Hypervisor  بر مبنای KVM  است و همانگونه که انتظار می رفت هیاهوی بسیاری تولید کرد.


جدی ترین تهدید Acropolis برای vMware را میتوان سادگی و استفاده آسان از آن شمرد. به جرات می توان Nutanix را اولین شرکتی در این حوزه با این سهولت در بهره برداری، دانست.
سالهاست که مشتریان منتظر ورود قابلیتها خاص دیگر به محصولات vMware می باشند، اما تا کنون شاهد آن نبوده ایم. این در حالی است که دیگر رقبا در این عرصه توانسته اند تا حد بسیار زیادی قابلیت های موجود در vMware را در محصولات خود شبیه سازی کنند. این توقف در ارائه قابلیتها از سوی vMware تا حدی باعث پراکندگی مشتریان vMware و جذب آنها به محصولات جدید شده است. دقیقا همان اتفاقی که برای Hyper-V مایکروسافت نیز افتاد. در ارائه اولیه Hyper-V نیز صحبت از قابلیتها بسیاری بود، ولی با گذشت زمان و عدم ارائه آنها از سوی مایکروسافت به دلایل بسیار، مایکروسافت کم کم بازار خود را در این حوزه به دیگر رقبا تحویل داد.


 شرکت ابری Nutanix اعلام کرد که این شرکت و مایکروسافت بر روی سیستم یکپارچه به طور مشترک کار می کنند تا بتوانند خدمات hybrid cloud  عرضه کنند. سیستم آن ها تحت پلتفرم Nutanix و استاندارد های ابری مایکروسافت هستند تا در پایان پروژه، از این سرویس جدید هم برای آژور و Nutanix قابل استفاده باشد. این سیستم برای برنامه های سازمانی SQL server، Exchange، SharePoint، Dynamics  فوق العاده سازگار است.

موارد مرتبط

آخرین اخبار